Twórczość ludowa łącznikiem pokoleń

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, która działa w imieniu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała Towarzystwu Miłośników Ziemi Leżajskiej dotację na w/w projekt. Grant został przyznany w ramach programu „Działaj lokalnie VIII”. Partnerem biorącym udział w realizacji zadania jest Miejskie Centrum Kultury.  
Głównym zadaniem projektu jest dialog międzypokoleniowy (seniorzy – dzieci), który zostanie nawiązany podczas artystycznych działań warsztatowych związanych z twórczością i tradycją regionu. Sztuka regionalna w postaci wytworów ceramicznych i bibułkarskich jest mało znana i w niewielkim stopniu przekazywana młodemu pokoleniu. Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej (seniorzy i dzieci) będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach ceramicznych i przekonać się, że „nie świeci garnki lepią”, oraz stworzyć własne kompozycje i ozdoby z bibuły. Nie tylko rękodzieło, ale również możliwości wokalne uczestników zostaną wykorzystane do podtrzymywania i kultywowania tradycji lokalnych. Podczas warsztatów śpiewaczych uczestnicy poznają bogactwo pastorałek i przyśpiewek ludowych. Elementem integracji uczestników będzie  wycieczka do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, plenerowe ognisko połączone z wypałem jamowym wyrobów ceramicznych oraz otwarta wystawa powarsztatowa.
Projekt jest obecnie realizowany.