Odkrywanie dziedzictwa, kultury i tradycji w Powiecie Leżajskim

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Projekt obejmował zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Pierwszy odbył się 18 maja ph. „Kapliczki i warownie obronne” a drugi 14 września ph. „Szlakiem dowódcy obwodu Łańcut Ernesta Wodeckiego”. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.