Osobliwości Architektury i Przyrody Ziemi Leżajskiej

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Projekt obejmował zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Pierwszy odbył się 28 maja  ph. „Szlakiem dawnych cerkwi greckokatolickich” a drugi 15 września ph„Szlakiem dawnych gajówek i leśniczówek w Powiecie Leżajskim”. Projekt został zrealizowany w 2012 roku.