Zachowajmy w pamięci bohaterów walk niepodległościowych

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Projekt obejmował zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Pierwszy z nich odbył się  28 maja ph. „Miejsca walk partyzanckich na Zasaniu” a drugi 10 września ph. „ Szlakami walk niepodległościowych”. Projekt został zrealizowany w 2011 roku.