Aktywny trzeci wiek na Ziemi Leżajskiej

Projekt realizowany przez Miejskie Centrum Kultury. W ramach zadnia zorganizowane zostały wykłady z różnych dziedzin wiedzy: m.in. ph. „ Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem”, „Aktywny Trzeci Wiek – dla siebie i innych” i inne. Seniorzy mieli również możliwość uczestniczenia w trzech  sekcjach zainteresowań: artystycznej (warsztaty rękodzieła artystycznego, nauka tańca towarzyskiego, zajęcia ze śpiewu), poetycko – literackiej oraz historyczno – turystycznej. Pracownik centrum był bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie 20 spotkań dla sekcji  historyczno – turystycznej. Tematyka spotkań była niezwykle różnorodna, obejmowała historię regionu, jego walorów przyrodniczych, geograficznych i historycznych. W trakcie spotkań uczestnicy zwiedzili Muzeum Ziemi Leżajskiej, Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. Odbyły się również wycieczki piesze m.in. „Szlakiem zabytków leżajskich”, „Szlakiem kapliczek i miejsc pamięci”, rajd rowerowy ph. „Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej”, spotkania z ciekawymi ludźmi; z  Henrykiem Atemborskim, Januszem Fedirko, Bogumiłem Pempusiem.