Publikacja periodyku "Almanach Leżajski"

Publikacja periodyku „Almanach Leżajski”(półrocznik – zeszyt nr 5 i zeszyt nr 6) projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu.
Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego. Efektem finalnym projektu było wydanie dwóch numerów  periodyku Almanach Leżajski (zeszyt nr 5) wydany w czerwcu 2010r., oraz  Almanach Leżajski (zeszyt nr 6) wydany w listopadzie 2010r.