Publikacja periodyku "Almanach Leżajski"

Publikacja periodyku „Almanach Leżajski”(półrocznik – zeszyt nr 3 i zeszyt nr 4) projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu.
Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego. Efektem finalnym projektu było wydanie dwóch numerów  periodyku Almanach Leżajski (zeszyt nr 3) wydany w czerwcu 2009r., oraz  Almanach Leżajski (zeszyt nr 4) wydany w listopadzie 2009r.