Twórczość ludowa łącznikiem pokoleń

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, która działa w imieniu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała Towarzystwu Miłośników Ziemi Leżajskiej dotację na w/w projekt. Grant został przyznany w ramach programu „Działaj lokalnie VIII”. Partnerem biorącym udział w realizacji zadania jest Miejskie Centrum Kultury.  
Głównym zadaniem projektu jest dialog międzypokoleniowy (seniorzy – dzieci), który zostanie nawiązany podczas artystycznych działań warsztatowych związanych z twórczością i tradycją regionu. Sztuka regionalna w postaci wytworów ceramicznych i bibułkarskich jest mało znana i w niewielkim stopniu przekazywana młodemu pokoleniu. Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej (seniorzy i dzieci) będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach ceramicznych i przekonać się, że „nie świeci garnki lepią”, oraz stworzyć własne kompozycje i ozdoby z bibuły. Nie tylko rękodzieło, ale również możliwości wokalne uczestników zostaną wykorzystane do podtrzymywania i kultywowania tradycji lokalnych. Podczas warsztatów śpiewaczych uczestnicy poznają bogactwo pastorałek i przyśpiewek ludowych. Elementem integracji uczestników będzie  wycieczka do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, plenerowe ognisko połączone z wypałem jamowym wyrobów ceramicznych oraz otwarta wystawa powarsztatowa.
Projekt jest obecnie realizowany.

Odkrywanie dziedzictwa, kultury i tradycji w Powiecie Leżajskim

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Projekt obejmował zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Pierwszy odbył się 18 maja ph. „Kapliczki i warownie obronne” a drugi 14 września ph. „Szlakiem dowódcy obwodu Łańcut Ernesta Wodeckiego”. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.

Edukacyjna ścieżka historyczno-kulturalna

Dofinansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”. Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Głównym zadaniem projektu było opracowanie trasy miejskiej ścieżki edukacyjno- historyczno-kulturalnej, oraz wykonanie trzech tablic informacyjnych umieszczonych na trasie ścieżki. Tablice zostały opracowane w języku polskim i angielskim. Tablica nr 1 ustawiona jest na Rynku,  zawiera plan miasta, fotografie zabytków oraz  informacje o trasie ścieżki i historii zabytków. Tablica nr 2 umieszczona została przed budynkiem MCK i zawiera informacje ze zdjęciami o imprezach cyklicznych regionu, lokalnych twórcach kultury oraz tradycjach regionu. Ostatnia tablica nr 3 została ustawiona przy bramie Bazyliki OO. Bernardynów. Tablica  zawiera fotografie bazyliki, organów, wnętrza oraz ciekawe informacje dotyczące historii bazyliki.  Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Miejskie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe.

Osobliwości Architektury i Przyrody Ziemi Leżajskiej

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Projekt obejmował zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Pierwszy odbył się 28 maja  ph. „Szlakiem dawnych cerkwi greckokatolickich” a drugi 15 września ph„Szlakiem dawnych gajówek i leśniczówek w Powiecie Leżajskim”. Projekt został zrealizowany w 2012 roku.

Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Efektem projektu było zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych:  pierwszy odbył się 29 maja 2010 r. pod hasłem.: „Poznajemy zabytki kultury materialnej i przyrody”, drugi odbył się 18 września 2010 r. Trasa rajdu prowadziła przez Jelną, Sarzynę, Łukową, Tarnogórę, Baranówkę i Przychojec. 

Zachowajmy w pamięci bohaterów walk niepodległościowych

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu. Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Urzędu Miejskiego.
Projekt obejmował zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Pierwszy z nich odbył się  28 maja ph. „Miejsca walk partyzanckich na Zasaniu” a drugi 10 września ph. „ Szlakami walk niepodległościowych”. Projekt został zrealizowany w 2011 roku.

Publikacja periodyku "Almanach Leżajski"

Publikacja periodyku „Almanach Leżajski”(półrocznik – zeszyt nr 5 i zeszyt nr 6) projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu.
Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego. Efektem finalnym projektu było wydanie dwóch numerów  periodyku Almanach Leżajski (zeszyt nr 5) wydany w czerwcu 2010r., oraz  Almanach Leżajski (zeszyt nr 6) wydany w listopadzie 2010r.

Sposób na wakacyjną nudę

Warsztaty literacko – plastyczno – językowe. Projekt realizowany przez MCK – Bibliotekę Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego Leżajsku – zrealizowany przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wydarzenie artystyczne”. 

Publikacja periodyku "Almanach Leżajski"

Publikacja periodyku „Almanach Leżajski”(półrocznik – zeszyt nr 3 i zeszyt nr 4) projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli: Urząd Miejski w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Szkoły; podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu.
Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego. Efektem finalnym projektu było wydanie dwóch numerów  periodyku Almanach Leżajski (zeszyt nr 3) wydany w czerwcu 2009r., oraz  Almanach Leżajski (zeszyt nr 4) wydany w listopadzie 2009r.

Aktywny trzeci wiek na Ziemi Leżajskiej

Projekt realizowany przez Miejskie Centrum Kultury. W ramach zadnia zorganizowane zostały wykłady z różnych dziedzin wiedzy: m.in. ph. „ Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem”, „Aktywny Trzeci Wiek – dla siebie i innych” i inne. Seniorzy mieli również możliwość uczestniczenia w trzech  sekcjach zainteresowań: artystycznej (warsztaty rękodzieła artystycznego, nauka tańca towarzyskiego, zajęcia ze śpiewu), poetycko – literackiej oraz historyczno – turystycznej. Pracownik centrum był bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie 20 spotkań dla sekcji  historyczno – turystycznej. Tematyka spotkań była niezwykle różnorodna, obejmowała historię regionu, jego walorów przyrodniczych, geograficznych i historycznych. W trakcie spotkań uczestnicy zwiedzili Muzeum Ziemi Leżajskiej, Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. Odbyły się również wycieczki piesze m.in. „Szlakiem zabytków leżajskich”, „Szlakiem kapliczek i miejsc pamięci”, rajd rowerowy ph. „Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej”, spotkania z ciekawymi ludźmi; z  Henrykiem Atemborskim, Januszem Fedirko, Bogumiłem Pempusiem.